Wij zijn uw partner in het plaatsen van kwaliteitsvolle isolatiematerialen, met aandacht voor klantgericht maatwerk

Spouwmuurisolatie

Wat is een spouwmuur

Responsive image Een spouwmuur bevat zowel een buitengevel als een binnengevel gescheiden door een luchtlaag, de buitengevel en binnengevel zijn verbonden door spouwankers.

Het hoofddoel van een spouwmuur is, het regenwater via het buitenspouwblad af te voeren opdat het via de waterkering terug naar buiten kan. Huizen gebouwd voor 1920 hebben meestal geen spouwmuur , huizen gebouwd tussen 1920 en 1985 hebben wel een spouwmuur en zijn meestal niet geïsoleerd waardoor er tot 35% energie verloren gaat.

Het is zeer belangrijk dat de woning kan blijven ademen om u een gezond binnenklimaat te waarborgen.

Waarom isoleren?

Isolerend

De binnen muren worden opgewarmd in de winter en de luchtlaag neemt de warmte mee naar boven zo gaat de energie verloren. Door deze continu warmteoverdracht blijven de binnenmuren koud en kil aanvoelen. In de zomer is dit omgekeerd. De warmte blijft in de winter langer binnen en in de zomer langer buiten.

Comfort gevoel

Ook het comfort gevoel is belangrijk, via kleine openingen rond ramen en deuren komt er tocht binnen, deze bewegende lucht geeft een onaangenaam gevoel . Koude voeten of tochtgevoel bij ramen. Een goede wind- en luchtdichtheid is gegarandeerd na het aanbrengen van spouwmuurisolatie.

Energiebesparing

Energie is duur zowel de prijzen van gasolie, aardgas en elektriciteit worden elk jaar duurder, door uw spouwmuur te isoleren kan men tot 20% van deze energiekosten besparen. De terugverdientijd ligt tussen de 1 en 5 jaar.

Milieu

Bij goed geïsoleerde spouwmuren zal de verwarming minder aanslaan dus ook minder CO uitstoten, zo dragen wij allen toch een steentje bij tot een gezonder milieu en verzekeren we de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Akoestisch

In een dichtbevolkte omgeving worden maatregelen om geluidhinder te beperken steeds belangrijker. Overlast van geluid is ongezond en geldt als milieuhinder. Door de spouwmuur na te isoleren met inblaaswol van Knauf Supafil wordt de geluidsoverlast van buiten naar binnen (of andersom) verminderd. Hiermee neemt verkeerslawaai in bijvoorbeeld binnensteden of vliegtuiglawaai af. Door de uitstekende geluidsisolatie en geluidabsorptie van glaswol zijn oplossingen voor het bestrijden van geluidshinder binnen handbereik.

Responsive image

Voorwaarden  voor  spouwisolatie

  1. Het gaat specifiek om de techniek waarbij isolatie in je bestaande muren wordt geblazen. De spouwmuurisolatie moet bovendien geplaatst worden door een erkende aannemer.
  2. Enkel het isoleren van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
  3. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
  4. Het isolatiemateriaal moet een Lambda-waarde hebben die max. 0,065W/mK bedraagt. Hoe lager deze waarde is, hoe beter het materiaal isoleert.
  5. De spouw moet minstens 50mm breed zijn en geschikt zijn voor het na-isoleren. Eco comfort controleert dit vooraf door de muren grondig te inspecteren.
  6. Eco comfort moet een 'verklaring van conformiteit met STS 71-1' kunnen afleveren.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan kan je genieten van de premies Vlaamse netbeheerders.

De inspecteur van Eco Comfort komt altijd even bij u kijken in de spouwmuur met behulp van een endoscoop, om het beste advies te geven aangaande de juiste isolatie of eventuele voorbereidende werken.

Eco comfort werkt met Knauf Supafil, een minerale wol, 100% recycleerbaar en op geen enkele wijze schadelijk voor de gezondheid bij het aanbrengen of bij verbouwingswerken. Dit is een product met een CE-keuring.

Werkwijze

Vooronderzoek

Onze inspecteur komt altijd eerst bij u langs om de spouwmuur te beoordelen. Op basis van zijn bevindingen ontvangt u een heldere uitleg over de mogelijkheden en de werkwijze. Wanneer u geïnteresseerd bent ontvangt u een duidelijke offerte voor het na-isoleren van uw spouwmuren met knauf Supafill cavity wall.

 

Wat houdt zo’n onderzoek in:
  1. Endoscopisch onderzoek van de spouw, d.m.v. boorgaatjes in uw gevel
  2. Opmeting van uw woning, ramen en deuren niet meegeteld
  3. Foto’s van elk te isoleren geveldeel
  4. Eventuele gebreken of hindernissen worden omschreven

 

Uitvoering

Op de dag van de werkzaamheden overlopen de geregistreerde uitvoerders samen met u de checklist en beginnen ze met de boringen. Via kleine gaten (18 of 22 mm), die op de kruising van lint- en stootvoeg worden aangebracht, wordt de Knauf Supafil onder hoge druk in de spouwmuur gespoten. Als de muren gevuld zijn worden de aangebrachte openingen zorgvuldig gevuld met de juiste kleur van voegmortel. Alles wordt keurig geborsteld en opgeruimd.

Responsive image Responsive image

Nazorg

U ontvangt van Eco Comfort de factuur samen met alle premieformulieren, deze worden samen met u doornomen. Als Eco Comfort van u de betaling ontvangt via overschrijving stuurt Eco Comfort uw premie aanvragen door naar juiste instellingen.

Waarom voor Eco Comfort kiezen?

Eco Comfort kan je adviseren over de specifieke mogelijkheden in jouw woning. Wij kunnen je een antwoord geven op cruciale vragen.

Eco Comfort maakt een grondige analyse van jouw specifieke situatie. En wij zorgen voor een oplossing op maat. Daarbij zorgt Eco Comfort voor een professionele uitvoering, en dat volgens de regels van de kunst. Bovendien staat Eco Comfort garant voor zijn werk, en dat 25 jaar lang.

Ga niet zomaar met de eerste de beste (goedkoopste) vakman in zee, maar laat je overtuigen door ons vakmanschap.

Wil je graag weten hoeveel het jou zou kosten om te investeren in energiezuinige installaties?
Neem dan contact met ons op.

 

Meer info: Knauf Supafil Cavity Wall