Wij zijn uw partner in het plaatsen van kwaliteitsvolle isolatiematerialen, met aandacht voor klantgericht maatwerk

SPOUWMUURISOLATIE PREMIES

De premie van de netbeheerder bedraagt 6€/m2 spouwmuur die geïsoleerd word. De spouw moet minstens 5cm bedragen en de lambdawaarde van het isolatiemateriaal mag max 0.065W/mK bedragen. De volledige spouw dient gevuld te worden. Alleen na-isolatie van bestaande spouwmuren in een directe of indirecte verwarmde ruimte komt in aanmerking.

Is de woning ouder dan 5 jaar? Dan betaal je slechts 6% BTW ipv 21%, en dat zowel op de plaatsingkost als op de materiaalkost, als je de werken laat uitvoeren door een gecertificeerd installateur (ATG).

Om in aanmerking te komen voor de premie van de netbeheerder moeten de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers volledig voldoen aan de voorwaarden van de technische specificaties van STS71-1.

Indien u tegelijkertijd de muren van de woning isoleert en de ramen vervangt, krijgt u een aanzienlijk hogere premie voor raamvervanging.

 

Combi-premie moet totaalaanpak bij renovatie stimuleren

De Vlaamse regering keurde onlangs een nieuwe 'combi-premie' goed. Dat is goed nieuws voor wie zijn woning wil renoveren. Wie gelijktijdig investeert in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing én muurisolatie kan vanaf 2014 genieten van een extra hoge premie voor het hoogrendementsbeglazing. De maatregel kwam er omdat men in de praktijk vaststelde dat wie zijn muren isoleert niet snel geneigd is om daarna ook de ramen te vervangen. En vice versa. De Vlaamse regering wil een totaalaanpak stimuleren door de toekenning van een verhoogde energiepremie aan wie beide aspecten in één keer aanpakt.

 

Voorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor de combi-premie moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing (met Ug-waarde max 1,1 W/m2K, Uw-waarde 1,7 W/m2K)
  • én na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur
  • de werken starten na 1 januari 2014
  • een aannemer moet de werken uitvoeren en factureren
  • alle ramen met enkele of gewoon dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m2K of slechter moeten vervangen in de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen.

 

UITVOERING VIA AANNEMER Premie in geval van afzonderlijke uitvoering van vervanging ramen en muurisolatie Premie in geval van gelijktijdig uitvoering van vervanging ramen en muurisolatie
Vervanging enkel glas door glas met max. Ug-waarde 1,1W/m2K, Uw-waarde 1,7W/m2K € 12/m2 € 48/m2, max. € 1.680
Vervanging enkel glas door dubbel glas met max. Ug-waarde 0,8W/m2K, Uw-waarde 1,7W/m2K € 15/m2 € 60/m2, max. € 2.100
Na-isolatie van bestaande spouwmuren € 6/m2 conform STS 71-1 € 6/m2 conform STS 71-1

Een gemeentelijke premie

Vaak geven gemeenten zelf nog een bijkomende isolatiepremie uit aan hun inwoners. Informeer bij je gemeente naar het premiebedrag en hoe de aanvraag verloopt. Natuurlijk willen wij willen dit ook graag voor je uitzoeken.

 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2014 aan de Vlaamse premies voor het verbouwen van een woning

Zowel de verbeterings- en aanpassingspremie als ook de renovatiepremie kunnen in 2014 nog aangevraagd worden.

 

Gecertificeerde installateur met ATG-label garandeert kwaliteit

Dit certificaat heeft betrekking op één of meerdere in een technische goedkeuring (ATG) beschreven syste(e)m(en) en vereist o.a. dat het bedrijf beschikt over één of meerdere gekwalificeerde personen belast met de voorafgaande inspectie van de bouwplaats en bekwame uitvoerders. Het ATG certificaat wordt toegekend op basis van een toelatingsonderzoek en een toezicht, bestaande uit een jaarlijkse audit van het zelfcontrolesysteem van het bedrijf, regelmatige steekproefmatige inspectiebezoeken aan verscheidene bouwplaatsen (ten minste 4 per tewerkgestelde ploeg) en monsternemingen op de bouwplaats voor controleproeven in een extern laboratorium.

Eco Comfort beschikt over dit label waardoor u als klant premies kan ontvangen in overeenstemming met de voorschriften van de technische specificaties van de STS71- en de WTCB Technische voorlichting 246.

 

Extra premies voor beschermde klanten

Naast de acties die voor iedere huishoudelijke afnemer gelden, leveren de netbeheerders extra inspanningen voor beschermde klanten. De beschermde klanten zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Zo geven alle netbeheerders een 50% hogere tegemoetkoming voor de premies in bestaande woningen en 20% voor de E-peilpremie.

Voor meer informatie over de inspanningen van uw netbeheerder voor beschermde klanten kunt u contact opnemen met REG-adviseur van uw netbeheerder.

 

DAK- EN ZOLDERVLOERISOLATIE PREMIES

Premies van de Vlaamse Overheid via uw netbeheerder

De Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax zijn verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, o.a. door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen.

Een gemeentelijke premie

Vaak geven gemeenten zelf nog een bijkomende isolatiepremie uit aan hun inwoners. Informeer bij je gemeente naar het premiebedrag en hoe de aanvraag verloopt. Natuurlijk willen wij willen dit ook graag voor je uitzoeken.

Belastingvermindering voor dakisolatie

  • De belastingvermindering bedraagt 30% van de dakisolatiewerken met een max. van 2.000€ (3.040€ geïndexeerd voor inkomstenjaar 2014). Er is geen belastingkrediet van toepassing. Dus wie geen of weinig belastingen betaalt, kan van deze financiële ondersteuningsmaatregel niet of maar beperkt genieten.
  • De Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minstens 2,5m2/W.
  • De belastingvermindering voor dakisolatie is van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaar, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in dakisolatie in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.

 

6%BTW

Is de woning ouder dan 5 jaar? Dan betaal je slechts 6% BTW ipv 21%, en dat zowel op de plaatsingkost als op de materiaalkost, als je de werken laat uitvoeren door een professioneel installateur.

 

Minimale dakisolatie verplicht volgens Vlaamse Wooncode vanaf 1 januari 2015

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. De Vlaamse Overheid maakt er een absolute prioriteit van dat tegen 2020 iedere woning voorzien is van dakisolatie. Een investering in dakisolatie is meestal op enkele jaren tijd terugverdiend mede door de besparing op de energierekening en tevens door de beschikbare premies en het belastingvoordeel.

Vanaf wanneer? De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari 2015, maar er wordt best niet gewacht met isoleren want in 2014 kan nog maximaal beroep gedaan worden op premies en fiscale voordelen.

Voor welke woningen?

De norm zal gelden voor alle zelfstandige woning gelegen in het Vlaamse Gewest.
  • De dakisolatienorm zal dus ook van toepassing zijn op zelfstandige woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond.
  • De dakisolatienorm zal toegepast worden op eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar niet op kamers.

Voor het toekennen van de strafpunten wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16m2. Er wordt tevens een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten worden toegekend. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard. De fasering ziet er als volgt uit:

Periode Strafpunten voor daken kleiner dan 16m2 met een Rd-waarde lager dan 0,75m2K/W Strafpunten voor daken groter dan 16m2 met een Rd-waarde lager dan 0,75m2K/W
01/01/2015 – 31/12/2017 1 3
01/01/2018 – 31/12/2019 3 9
Vanaf 01/01/2020 9 15

 

Let op!

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw van 1 januari 2015 evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw. Dat betekent dus dat een appartement op het gelijkvloers eveneens strafpunten krijgt als blijkt dat het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft en dit ongeachte de eigendomssituatie.

 

Overzicht premies en belastingvermindering voor dak- of zoldervloerisolatie

  Hoogte premie Voor wie Welke woningen
Premie netbeheerder: Werken uitgevoerd door een aannemer 6€/m2 (Rd-waarde minstens 3,5)
7€/m2 (Rd-waarde minstens 4,0)
8€/m2 (Rd-waarde minstens 4,5)
Vlaams Gewest Woning aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 of bouwaanvraag voor 2006
Premie netbeheerder: Doe-het-zelf werken 3€/m2 (Rd-waarde minstens 3,5)
3,5€/m2 (Rd-waarde minstens 4,0)
4€/m2 (Rd-waarde minstens 4,5)
Vlaams Gewest Woning aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 of bouwaanvraag voor 2006
Belastingvermindering: Werken uitgevoerd door een aannemer 30% uitgaven (Rd-waarde minstens 2,5) max. 3.040€ Belastingbetalers Woning al minstens 5jaar in gebruik bij de start van de werken/td>
Sociale dakisolatie projecten 23€/m2 (Rd-waarde minstens 3,5) Projectpromotor zie: energiesparen.be

 

Extra premies voor beschermde klanten

Naast de acties die voor iedere huishoudelijke afnemer gelden, leveren de netbeheerders extra inspanningen voor beschermde klanten. De beschermde klanten zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Zo geven alle netbeheerders een 50% hogere tegemoetkoming voor de premies in bestaande woningen en 20% voor de E-peilpremie.

Voor meer informatie over de inspanningen van uw netbeheerder voor beschermde klanten kunt u contact opnemen met REG-adviseur van uw netbeheerder.

 

VLOER- OF KELDERISOLATIE PREMIES

Om de plaatsing van vloer- of kelderisolatie in bestaande woningen te stimuleren, kennen de netbeheerders een premie toe van 6€/m2 bij de plaatsing door een aannemer.
De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens 1,2m2K/W bedragen.

Dat betekent dat er minstens 3 à 5cm isolatiemateriaal moet worden aangebracht aan de onderzijde van de draagvloer, tussen de draagvloer en de gewapende dekvloer of aan het plafond van de kelder of kruipruimte. Alleen na-isolatie van een bestaande vloer of kelder komt in aanmerking (of het aanbrengen van isolatie in geval van een volledige vloerverwarming).
Alleen na-isolatie van direct of indirecte verwarmde ruimtes komt in aanmerking.

UITVOERING VIA AANNEMER
Vloer of kelderisolatie € 6/m2 (Rd-waarde minsten 1,2m2K/W)

 

Extra premies voor beschermde klanten

Naast de acties die voor iedere huishoudelijke afnemer gelden, leveren de netbeheerders extra inspanningen voor beschermde klanten. De beschermde klanten zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Zo geven alle netbeheerders een 50% hogere tegemoetkoming voor de premies in bestaande woningen en 20% voor de E-peilpremie.

Voor meer informatie over de inspanningen van uw netbeheerder voor beschermde klanten kunt u contact opnemen met REG-adviseur van uw netbeheerder.